Serc

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

internet: www.onderwijsinspectie.nl

- Vragen over onderwijs, tel. 0800-80 51 (gratis).

- Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. 0900-111 31 11 (lokaal tarief).