Serc

Belangrijke telefoonnummers

BELASTINGDIENST

Belastingdienst Zuidwest, kantoor Breda
Gasthuisvelden 11, Postbus 90121, 4800 RA Breda
tel. 0800-05 43
internet: belastingdienst.nl

POLITIE

Algemeen alarmnummer: 112
In niet-levensbedreigende situaties, tel. 0900-88 44 (lokaal tarief)

Koninklijke Marechaussee Brabant Zuid
Luchthavenweg 63, 5657 EA Eindhoven
tel. (040) 235 23 00

Politie Midden en West Brabant, team Oosterhout
Europark 21, 4904 SX Oosterhout
tel. 0900-88 44 (lokaal tarief)
fax (0162) 32 80 09
e-mail: team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl
internet: www.politiemwb.nl
Postadres: Postbus 8050, 5004 GB Tilburg.

PROVINCIE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1, Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
tel. (073) 681 28 12
e-mail: info@brabant.nl
internet: www.brabant.nl

ARTSEN

Mw D. Baaij
tel. (0162) 43 53 33

J.L.M. van Beijsterveldt
tel. (0161) 41 21 00

Dr. Hogenhuis, mw dr. Hogenhuis-Busard en mw dr. Van Wezel
tel. (0162) 45 38 88

Dr. Van der Zijden, mw dr. Klinkhamer en mw dr. Thijssen
tel. (0162) 45 02 22

R.A. Dingjan
tel. (0162) 45 40 31

A.J.M. Froeling
tel. (0162) 45 37 77

M.T. de Haas en mw C.M.M.F. Winkens
tel. (0162) 45 56 65

H.A.M. Haverkamp en mw A.F.M. Veenman
tel. (0162) 45 77 72

Huisartsenpraktijk M.P. Weissman
tel. (0162) 45 33 55

Mw Dr. G.E. James – Gezondheidscentrum Vrachelen
tel. (0162) 45 85 89

C.H.G. Joosen
tel. (0162) 45 30 88

Mw E. Kerklaan-Wubbena en R.H.A. Peeters
tel. (0162) 47 19 99

J.P.C.J.M. van der Pol en mw J.E.M.A.de Lange-van Hulten
tel. (0162) 47 18 00

Mw P. van Rhijn
tel. (0162) 46 27 06

J. Snobl
tel. (0162) 45 31 20

Mw G.P.H. Steltenpool-de Maat en mw M.A.M. Pijpers
tel. (0162) 42 64 20

M.E.J.M. van Teeffelen en mw P.O.E.M. Lutken-van Mierlo
tel. (0162) 42 83 82

Huisartsenpost Oosterhout
tel. (0162) 43 50 00

BRANDWEER

Algemeen alarmnummer: 112
Naast de repressieve taak (brand-, ongevallen- en rampenbestrijding) verricht brandweer Oosterhout werkzaamheden op het gebied van risicobeheersing (advisering brandveiligheid, gebruiksvergunningen, voorlichting e.d.) en planvorming (het opstellen van plannen). De uitruk wordt verzorgd door een groot vrijwilligerskorps verdeeld over de uitrukposten Centrum, Dorst en Den Hout.

Post Centrum
Vaartweg 2, Postbus Postbus 244, 4900 AE Oosterhout
tel. (0162) 48 16 16
fax (0162) 42 53 92
e-mail: joost.pot@brandweermwb.nl 
internet: brandweeramerstreek.nl

Post Den Hout
Houtsepad 1, 4911 AS Den Hout
tel. (0162) 48 16 16

Post Dorst
Kapelerf 4, 4849 BZ
tel. (0162) 48 16 16

APOTHEKEN

Mediq Apotheken
internet: www.mediq-apotheek.nl

Mediq Apotheek De Beiaard
Marinus de Jongstraat 3a, 4904 PK Oosterhout
tel. (0162) 45 53 50

Mediq Apotheek De Heuvel
Heuvel 6, 4901 KC Oosterhout
tel. (0162) 45 36 06

Mediq Apotheek Dommelbergen
Arkendonk 5, 4907 XT Oosterhout
tel. (0162) 45 52 11

Mediq Apotheek Oosterheide
Zuiderhout 8, 4904 AS Oosterhout
tel. (0162) 45 42 12

Mediq Apotheek Wouters
Tempelierstraat 26, 4902 XJ Oosterhout
tel. (0162) 42 20 42

Mediq Apotheek Vrachelen
Merijntje Gijzenstraat 3, 4906 EA Oosterhout
tel. (0162) 49 24 55

JUSTITIE

HALT
Halt Zuid-West-Nederland
Oude Vest 4, Postbus 1879, 4801 BW Breda
tel. (076) 522 86 94
e-mail: info@haltzwn.nl
internet: www.haltzwn.nl

Antwoord direct op veelvoorkomende jeugdcriminaliteit met preventie en repressie.

KINDERBESCHERMING
Raad voor de Kinderbescherming, locatie Breda
Meerten Verhoffstraat 18, Postbus 7057, 4800 GB Breda
tel. (076) 525 58 00
fax fax (076) 525 58 99
e-mail: breda@rvdk.minjus.nl
internet: www.kinderbescherming.nl

Verricht onderzoek en rapporteert aan de rechtbank in situaties waarbij de opvoeding van kinderen in gevaar komt of dreigt te komen. Voor informatie en advies kunt u op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur vragen naar de bureaudienst.

OPENBAAR MINISTERIE
Openbaar Ministerie Breda
Fellenoordstraat 62, Postbus 90112, 4800 RA Breda
tel. (076) 887 24 44
fax (076) 887 21 95
e-mail: ombreda@om.nl
internet: www.om.nl

RECHTBANK
Rechtbank Breda
Sluissingel 20, 4811 TA Breda
tel. (076) 531 13 11
fax (076) 531 15 80

Sector Kanton, team Bergen op Zoom
Zuid-Oostsingel 41, 4611 BC Bergen op Zoom
tel. (0164) 21 55 55
fax (0164) 21 55 50